Valt een medische fout onder letselschade?

Als patiënt heb je doorgaans veel vertrouwen in het oordeel en de kundigheid van je arts. Helaas zijn artsen ook mensen van vlees en bloed en zijn fouten dus nooit helemaal uit te sluiten, al moeten we toegeven dat er in de medische sector wel verschillende maatregelen getroffen worden om dit te vermijden. Werd er een fout gemaakt waardoor je, al dan niet blijvende, schade opliep, dan kun je de arts aansprakelijk stellen en je kosten op hem verhalen. Het maakt de gevolgen van de fout niet ongedaan, het zorgt er wel voor dat je niet zelf voor de kosten moet opdraaien wat het leed toch al verlicht. Omdat het aantonen van een medische fout niet eenvoudig is, kun je hiervoor beroep doen op de diensten van letselschade advocaat Amsterdam.

De aansprakelijkheid van de arts aantonen

Je hoort vaak dat patiënten er zelf van overtuigd zijn dat hun arts een fout maakte tijdens de behandeling of ingreep, maar dat die arts dat zelf met klem ontkent. Er moet dan ook een duidelijk onderscheid gemaakt wordt door letsels die door een fout veroorzaakt werden en letsels die het gevolg zijn van een opgetreden complicatie. Enkel in het eerste geval kan er sprake zijn van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de arts en kan overgegaan worden tot het vragen van een letselschadevergoeding door letselschade advocaat Alkmaar. Het inschakelen van een medische adviseur moet in dit geval een antwoord geven op de vraag of er effectief sprake is van een medische fout.

De letselschade verhalen op de aansprakelijke arts

Als uit de verslagen van de medische adviseur blijkt dat je letsels niet het gevolg zijn van een complicatie, maar wel degelijk te wijten zijn aan een verkeerde handeling van de arts, dan is de arts aansprakelijk. Je kunt ervan uitgaan dat we spreken van een medische fout als de arts bijvoorbeeld verkeerde medicatie heeft voorgeschreven, als de arts werkt met apparatuur die verkeerd is ingesteld, als tijdens een operatie klemmen in de patiënt achterblijven of als een verkeerd deel van het lichaam geopereerd werd. Deze zijn nog maar enkele voorbeelden en het betreft hier zeker geen volledige lijst. Het geeft wel aan dat bij dergelijke voorvallen de arts echt wel een fout maakte en die dus in de vorm van het betalen van een letselschadevergoeding moet compenseren. Omdat de medische wereld complex is en de materie voor leken quasi niet te begrijpen is, wordt in deze beter een beroep gedaan op een advocaat met specialisatie in letselschade.

Deel dit artikel

Recent

Populaire Categoriën